Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

30 mai 2024

 

FINALIZAREA PROIECTULUI
”INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L.”

Cod RUE: 735, Cod SMIS: 159766

 

REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L., cu sediul în Municipiul Dej, Str. Mihai Viteazu, Nr. 29, județ Cluj, cod poștal 405200, România anunță finalizarea cu succes a proiectului ”INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L.”, care a primit finanțare nerambursabilă în baza contractului de finanțare nr. 982/POC/411/AS din 10.02.2023 semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 16 luni, respectiv de la 10.02.2023 până la 31.05.2024 și a urmărit atingerea următoarelor obiective:
Obiectivul General: Consolidarea pe piața regională prelucrării lemnului, prin realizarea de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea întreprinderii. Se are în vedere creșterea competitivității economice prin demararea unui proiect complex de achiziție de echipamente moderne; dezvoltarea tehnică a întreprinderii este considerată a fi o prioritate strategică importantă, astfel încât întreprinderea să poată gestiona concurența de pe piață și să își faciliteze capacitate de a-și consolida poziția pe piață și de a se extinde deopotrivă spre noi piețe.
Obiective Specifice:
1. Achiziție de echipamente cu un pronunțat caracter verde, încorporând tehnologii de ultimă generație;
2. Creșterea contribuției la atingerea obiectivelor de mediu;
3. Relansarea economică a întreprinderii prin ameliorarea efectelor pandemiei COVID 19.
Valoarea totală a proiectului a fost de 4.099.443,32 lei, din care asistență financiară nerambursabilă în valoare de 2.447.329,50 lei (2.050.029,69 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 397.299,81 lei din Bugetul Național)
Rezultate și impact: Au fost achiziționate echipamente cu un pronunțat caracter verde, încorporând tehnologii de ultimă generație care permit reducerea consumului energetic; creșterea contribuției la atingerea obiectivelor de mediu și relansarea economică a întreprinderii prin ameliorarea efectelor pandemiei COVID 19 prin creșterea cifrei de afaceri și redresarea economică a companiei.

 

 Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:
REBECCA INTERNATIONAL COM S.R.L.
Municipiul Dej, Str. Mihai Viteazu, Nr. 29, județ Cluj, cod poștal 405200, România
Persoană de contact: VASILE-ADRIAN COROIAN
Tel.: 0745 359 331, e-mail: ravecoroian@yahoo.com