Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

31 mai 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Înființare cabinet stomatologic (deschidere punct nou de lucru)”

 

S.C. PRODENTIS CABINET STOMATOLOGIC ALEXA SRL, identificată prin CUI/CIF 29495102, număr de ordine în Registrul Comerțului J27/895/2011, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, Str. Nicu Albu, Nr. 25, Județ Neamț, cod poștal 610240, România, anunță finalizarea derulării proiectului „Înființare cabinet stomatologic (deschidere punct nou de lucru)”, cod SMIS 158116, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului a fost de 760.036,04 lei, din care: 689.881,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 36.309,55 lei cofinanțare cheltuieli eligibile.

Obiectivul general este redresarea si dezvoltarea activității firmei afectata de pandemia Covid-19, prin achiziția de echipamente inteligente și performante destinate dezvoltării „Activități de asistență stomatologică” – Cod CAEN 8623 și care sa contribuie la obiectivele de mediu, prin înființarea unui nou punct de lucru in mun. Cluj Napoca.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
1. Recepționarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor achiziționate prin proiect în perioada de implementare a proiectului, constând in: • Baie ultrasunete – 1 buc;
• Autoclav – 1 buc;
• Plasma bogata in factori de creștere în tratamentele dentare – 1 buc;
• Aparat pentru piezochirurgie osoasa – 1 buc;
• Fiziodispenser – 1 buc;
• Monitor funcții vitale – 1 buc;
• Pachet trusă chirurgicală – 1 buc;
• Piesă cot stomatologie – 1 buc;
• Microscop – 1 buc;
• Micromotor endodontic – 1 buc;
• Apex locator cu ecran tactil – 1 buc;
• Echipament pentru tratamente dentare – 2 buc;
• Aparat pentru amestecarea automata a materialelor de amprenta – 1 buc;
• Computer All-in-one – 4 buc;
• Televizor – 2 buc;
• Unit stomatologic – 2 buc;
• Compresor cu uscător de aer- 1 buc;
• Aspirator chirurgical mobil – 1 buc;
• Lampă examinare chirurgicală – 1 buc;
• Unit dentar – 1 buc;
• Aspirație chirurgicală – 1 buc;
• Laser – 2 buc;
• Aparat de aer condiționat – 2 buc.
2. Un procent de 65,54% din valoarea totala a achizițiilor realizate prin proiect asigura o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu, iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu.
3. Creșterea productivității muncii față de anul de referință 2020, cu minim 15% pana la sfârșitul anului 3 de sustenabilitate a proiectului.
4. Crearea unui nou loc de munca cu regim permanent de lucru fata de anul de referință 2020.

Durata de implementare a proiectului: 12.12.2022 – 31.05.2024.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: PRODENTIS CABINET STOMATOLOGIC ALEXA SRL
Nume, prenume: CARPIUC ELENA
Telefon: 0764338002
E-mail: prodentis.srl@gmail.com