Machete Grafice

Identitate Vizuală Proiect

Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin intermediul Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale, în acord cu prevederile Regulamentelor mentionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/)

Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă aplicarea de corecţii financiare.

Manual identitate vizuală Fonduri Europene - 2014-2020
Manual identitate vizuală Regio POR 2014-2020
Manual identitate vizuală Fonduri Europene - 2021-2027
Manual Embleme EU Programe - 2021-2027
Manual identitate vizuală Fonduri PNRR

În funcție de valoarea totală a proiectului, precum și de natura achizițiilor ce vor fi realizate în cadrul acestuia, este necesară asigurarea publicității proiectului prin afișe, panouri temporare sau plăci permanente.
Achizițiile de Mijloace Fixe atrag după sine obligația semnalizării acestora cu etichete autocolante sau plăcuțe.

Etichete autocolante sau plăcuțe M.F.

Pentru informarea publicului cu privire la faptul că Mijloacele Fixe au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE, vor fi folosite autocolante sau plăcuțe, ce vor fi plasate pe o parte vizibilă pentru public.

Dimensiunea recomandată este 100 x 100 mm.
Pentru Mijloace Fixe mari (ex. mașini și utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport marfă, altele asemenea) autocolantele/ plăcuțele vor avea o dimensiune adecvată acestor suporturi recomandat 200 x 200 mm. Beneficiarul va decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuță, în funcție de caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie să aibă în vedere necesitatea ca autocolantul/ plăcuța să fie vizibile pe toată durata de viaţă (ciclu funcţional) a acestuia.

În cazul în care autocolantul sau plăcuța sunt deteriorate, acestea vor fi înlocuite în maxim 15 zile de la data constatării degradării de către beneficiarul proiectului/ ofiţerul de monitorizare/ terțe persoane.

Proiecte mai mici de 500.000 euro

Pentru proiectele care nu depășesc 500.000 euro se va expune public, într-un loc vizibil, dar asociat operațiunii, cum ar fi zona de intrare a unei clădiri, un afiș cu informații privind proiectul, având dimensiunea minimă obligatorie corespunzătoare formatului A3.

În cazul în care afișul este deteriorat, acesta va fi înlocuit în maxim 15 zile de la data constatării degradării lui de către beneficiarul proiectului/ ofiţerul de monitorizare/ terțe persoane. Afișul va rămâne expus pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia.

Proiecte mai mari de 500.000 euro

și care constă în finanţarea infrastructurii sau a unor construcţii

Pentru proiectele care depășesc 500.000 euro și care constă în finanţarea infrastructurii sau a unor construcţii, va fi expus un panou temporar pe toată perioada implementării proiectului/contractului de lucrări şi încă cel mult 3 luni după încheierea acestuia. Dimensiunea recomandată a panoului este de 3 m lăţime şi 2 m înălţime. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou per localitate/locație.

Panourile vor fi înlocuite cu plăci permanente de aceleași dimensiuni, în maxim 3 luni de la finalizarea proiectului. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor.

Proiecte mai mari de 500.000 euro

și care constă în finanţarea achiziţiei de obiecte

Pentru proiectele care depășesc 500.000 euro dar care constă doar în finanţarea achiziţiei de obiecte fizice, vor fi instalate plăci pentru amplasare permanentă.

În cazul acestor proiecte se recomandă o înălţime de 0,5 m şi o lăţime 0,8 m a plăcilor ce vor fi instalate pentru fiecare locație (în cazul în care implementarea se face în mai multe locații/localități).

Identitate Vizuala Proiecte PNRR

PNRR

Autocolante

În cazul achizițiilor de echipamente (mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei și au o durată de viață mai mare de un an) este obligatorie aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii.

Materialul se va alege astfel încât să se asigure durabilitatea în timp și la condițiile meteo. Autocolantele vor fi plasate pe partea cea mai vizibilă pentru public a obiectelor pe care se aplică.
În funcție de spațiul disponibil, se poate aplica autocolantul de 300 mm x 300 mm sau cel de 100 mm x 100 mm.

Pentru rezistența la condițiile meteo sunt recomandate autocolantul PVC și lăcuirea UV. Autocolantele/plăcuțele se amplasează în maxim 30 zile de la data achiziției și se păstrează cel puțin doi ani de la finalizarea proiectului.

Proiecte mai mici de 500.000 euro

Pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare al proiectului un Afiș/panou de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent (ex. carton plastifiat sau aluminiu).

În cazul în care afișul este deteriorat, acesta va fi înlocuit în maxim 15 zile lucrătoare. Afișul va fi lipit pe toată durata de implementare a proiectului.

Proiecte mai mari de 500.000 euro

și care constă în finanţarea infrastructurii sau a unor construcţii

Pentru proiectele care depășesc 500.000 euro și care constă în finanţarea infrastructurii sau a unor construcţii, va fi expus un panou temporar pe toată perioada implementării proiectului/contractului de lucrări, în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea recomandată a panoului este de 3 m lăţime şi 2 m înălţime. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou per localitate/locație.

Proiecte mai mari de 500.000 euro

și care constă în achiziția de bunuri

Pentru proiectele care depășesc 500.000 euro și care constă în achiziția de bunuri, va fi instalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri.

Machete identitate vizuală

în format PDF, necesare pentru tipărirea materialelor informative

Afiș A3/Panou temporar/Plăci permanente + etichete inventariere M.F.