Publică anunț în maxim 3 ore

în format text, pentru

minim 48 de luni

3
ore (termen max. de publicare)
48
de luni (durată min. publicare)
169
lei/anunţ de mediu
259
lei/comunicat fonduri EU
419
lei/pachet 2 comunicate fonduri EU
65
lei/set (machete grafice identitate vizuală)
Publicaţii

Accesează modele de anunţuri publicate

Furnizare machete grafice – identitate vizuală proiect

afiș format A3 și etichete inventariere mijloace fixe

în format PDF

Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM


SC SELMO EST DIVISION SRL, titular al proiectului “Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizare de santier”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pand vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet : www. apmar. anpm. ro Publicul interesat poate inainta comentariile/bservatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ENDLESS SUN POWER SRL, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica ” Falfani “, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr.cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, nr. Cadastral 87166 si nr. Cadastral 87167, jud Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13 si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL, municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 175, Jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges.

SC PROSIM COM SRL, titular al activităţii: „RESTAURANT – COD CAEN 5610”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea DEJ, str. MIORITEI, nr. 1, judeţul CLUJ. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM CLUJ, strada DOROBANTILOR, nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00–14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. LUNGOCI EUGEN AURELIAN ȘI LUNGOCI MIHAELA ADELINA, cu domiciliul în municipiul București, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 31, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire trei cabane P + M (tip A), amenajare parcare, ziduri de sprijin, amplasare fosă septică și împrejmuire teren”, ce urmează a se desfășura în comuna Berislavesti, sat Berislavesti, strada Principală, județul Vâlcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: strada Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

Subscrisa S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L., cu sediul in municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Victor Hugo, Nr. 2, in calitate de proprietar alaturi de: SC BSH GEOTHERMIE NORD SCS SRL, HANEA CONSTANTIN-ROBERT, ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T124 P504/1/2,3, Nr. Cad. 62106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE, PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC RACO GAS SRL, titular al activităţii: „4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Brasov, str. Zizinului, nr. 111, judeţul Brasov. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Brasov, strada Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brasov, pe durata derularii procedurii de autorizare.