Publică anunț în maxim 2 ore

în format text, pentru

minim 48 de luni

3
ore (termen max. de publicare)
48
de luni (durată min. publicare)
159
lei/anunţ de mediu
319
lei/comunicat fonduri EU
519
lei/pachet 2 comunicate fonduri EU
289
lei/set (machete grafice identitate vizuală)
Publicaţii

Accesează modele de anunţuri publicate

Furnizare machete grafice – identitate vizuală proiect

afiș format A3/A2, panou temporar/placa permanenta,
etichete inventariere mijloace fixe

în format PDF

Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM


Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC ZAMIN ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, sc. D, et.6, ap.21, jud. Timis, anunta elaborarea versiunii actualizate a planului/programului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – “DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in loc. Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea versiunii actualizate a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timisoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. UAT COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA”, propus a fi amplasat în Comuna Ciuruleasa, satele Bodrești – Bidigești – Boglești – Buninginea – Ciuruleasa – Ghedulești – Mătișești – Morărești – Vîlcan , intravilan – extravilan, județul Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SC FLORIDI SRL(titular proiect), titular al activitatii: Colectarea si tratarea apelor uzate si Transporturi rutiere de marfuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea CUZDRIOARA , str. M. EMINESCU , nr. FN, judetul CLUJ . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

HALAWANI MOUNIR KARIM reprezentant al SC SOLAR NATION SRL, cu sediul in com. Frumusani, sat Frumusani, str. Fabricii, nr. 4, jud. Calarasi, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu, dosar cadastral 40315, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

SC ARAZ IMPACT SRL (RMS MARAL SRL) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul l “Construire doua hale P+Ep, imprejmuire teren, put forat si utilitati” propus a fi amplasat in in comuna Afumati, str. Strada nr. 3, nr. 2, nr. cadastral 60332, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul RMS MARAL SRL din Oras Voluntari, str. Camil Petrescu nr.8, cam. 5,Parter, jud. Ilfov , in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro