Publică anunț în maxim 2 ore

în format text, pentru

minim 48 de luni

3
ore (termen max. de publicare)
48
de luni (durată min. publicare)
159
lei/anunţ de mediu
319
lei/comunicat fonduri EU
519
lei/pachet 2 comunicate fonduri EU
289
lei/set (machete grafice identitate vizuală)
Publicaţii

Accesează modele de anunţuri publicate

Furnizare machete grafice – identitate vizuală proiect

afiș format A3/A2, panou temporar/placa permanenta,
etichete inventariere mijloace fixe

în format PDF

Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM


Anuntul public pentru Etapa de incadrare – faza PUZ/ PUD/ PUG. TRUSCA Ciprian, TRUSCA Doina-Mirela, localitatea Timisoara, str. Cronicar Ion Neculce, bl. L41, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare” propus a fi amplasat in localitatea Sanmihaiu Roman, C.F. nr. 406472, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa VETROVETZ Engineering & Consulting S.R.L., localitatea Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 90, zilnic intre orele 9 – 16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE S.R.L., titular al proiectului: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BRANSAMENT SI RACORD INDIVIDUAL, propus a fi amplasat in oras Navodari, str. D7, nr. 25-27, parcela A 158/5/65, lot 243, nr. cadastral/CF 121072, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (17.06.2024).

Anunt public. SC FERMA CU OMENIE SRL, SC UNILACT TRANSILVANIA SRL, cu sediul in loc. Unirea, str. Traian, nr. 856, jud. Alba, titulari ai proiectului de plan ,,ELABORARE PUZ PLATFORMA UPSOM PARTEA NORD VEST: REVITALIZARE PARȚIALĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ/ CERCETARE ȘI RECONVERSIE PARȚIALĂ ÎN ZONE CU DESTINAȚIE TURISM, ALIMENTATIE PUBLICA, LOCUIRE, AGREMENT SI AGRICULTURĂ COMUNITARĂ” cu amplasamentul: loc. Ocna Mures, str. Mihai Eminescu nr. 1, str. Fabricii nr. 5C, str. Fabricii nr. 5E, jud. Alba, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularilor SC Ferma cu Omenie SRL si SC Unilact Transilvania SRL, in zilele de luni – joi, intre orele 09-14.30 si vineri intre orele 09-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC SG TARA SRL cu sediul în CISNADIOARA, str. Pinului, nr.7 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea atelierul de tamplarie ce se desfășoară in localitatea CISNADIOARA, str.Pinului nr.7. Informatiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Sibiu.

SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul în localitatea Ștefăneşti, sat Valea Mare-Podgoria, Drumul Ghiorman nr. 40B prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate în localitatea Piteşti, strada Digului nr. 40, Argeş. Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi eventualele sugestii şi contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare la sediul APM Argeş, strada Egalității nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.