Anunt proiect fonduri PNRR

16 mai 2024

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunţ de presă privind demararea proiectului

MONTARE INSTALAȚIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIȘ CLĂDIRI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII FARINA COMPANY S.A.

 

FARINA COMPANY S.A., în calitate de beneficiar, cu sediul in Alexandria, județul Teleorman, strada Ion Creangă, nr.1, derulează proiectul “MONTARE INSTALAȚIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIS CLADIRI ÎN CADRUL SOCIETĂȚII FARINA COMPANY S.A.”, numar de ordine proiect depus in platforma PNRR conform secțiunii transparență nr. 242/20.06.2022, co-finanţat prin PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile, se bazează pe procedură de ofertare concurențială, in baza contractului de finanţare nr. 292/20.03.2024 încheiat cu Ministerul Energiei în calitate de Coordonator de Reforme şi/sau investiții pentru PNRR – Componenta C6. Energie.

Data începere proiect: 20.06.2022

Data finalizare proiect: 31.12.2024

Valoarea totală a proiectului este de 1.213.156,93 lei

Finanțarea nerambursabilă a proiectului este de 759.141,00 lei

Adresa de implementare: Municipiul Alexandria, jud. Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 1, identificat prin numarul cadastral 635/1. 

Obiectul general al proiectului:
Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare (sistem fotovoltaic cu o capacitate de 0,2033 MW) în cadrul societății FARINA COMPANY S.A.

Obiective specifice ale proiectului:
OS 1 Accesarea unui ajutor de stat de 759.141,00 lei pentru o centrala fotovoltaică de 0,2033 MW instalat, in decurs de 21 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
OS 2 Achiziţionarea și montarea de instalaţii/echipamente pentru realizare unei centrale fotovoltaice de 0,2033 MW instalat, pe acoperisurile a 2 cladiri aferente societății Farina Company S.A. din orasul Alexandria, județul Teleorman, in decurs de 21 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate așteptate:

Date de contact:
Mihailiteanu Tiberiu – Manager de proiect
Telefon: 0722.512.708
Website: http://farina.com.ro/
E-mail: contact@farina.com.ro/office@germino.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/