S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L., S.C. RECON-EX S.R.L., IONITA Constantin, IONITA Niculae, IONITA Anca Rodica, cu sediul in Bucuresti, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – PROIECT CU DESTINATIE MIXTA: HALE, DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII SI COMERT: INTRODUCERE IN INTRAVILAN SUPRAFETE” Judetul Ilfov, Comuna Glina, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 1/2 lot 1,2, Nr. cad. 57432, 56324, 56323, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

S.C. GELDA COM IMPEX 2002 SRL, , cu adresa in Oras Popesti Leordeni, strada Tractoristilor, nr.35, prin administrator Draghici George, si LUCA NICOLETA proprietari ai terenului situat in JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, STRADA MECANIZARII, T 25, P522/1/8 LOT 2 SI 3, SI P 522/1/9 LOT 1 SI 2, NR. CAD.116400,5235/3 , 5235/2 SI 116828 anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia “P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII -ZONA MIXTA-LOCUIRE, SERVCII, COMERT, DEPOZITARE, ACCESE/ALEI AUTO SI PIETONALE, AMANAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI,” Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 07.09.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Bondoc Nicolae – Victoras, cu adresa in Oras Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei, nr.59, bl. G3, sc. 1, et. 7, ap. 59 , titular al planului/programului ” P. .U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” “.Pentru terenul situat in “, JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/3, P54, NR. CAD. 111638 , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL LOT 6. POD DN 58 B KM.24+972, LOC. BOCȘA, JUD. CARAȘ SEVERIN”, propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, jud. Caras-Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73 si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sectorul 1, in zilele de luni-joi intre 9:00-15:00 si vineri 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, telefon 0255/223053, fax 0255/226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere rețea apă și canal cu stație de pompare apă menajeră” , intravilan localitatea Timișoara, judeţul Timiş, parcela cadastrală nr. 453734 Această investiţie este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. NEW RPC 321 S.R.L Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, după data de 20.09.2022

ANUNT PUBLIC privind solicitarea Autorizatiei de Mediu. SC TAMPLARUL ION 2017 SRL, cu sediul in localitatea Sag, str.a-II-a nr.16, jud.Timis, titular al activitatii: “Fabricarea de Mobila NCA”. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, Sag, str.a-II-a, nr.16, jud.Timis, pentru urmatoarele activitati: Cod CAEN 3109 -“Fabricarea de Mobila NCA, pentru productia de scaune si banci de gradina si a altor tipuri de mobilier. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul A.P.M.Timis, Bd.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis, pe durata derularii procedurii de autorizare

GORBAN VASILICA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Anexa la exploatația agricola in extravilan (adăpost animale și spațiu de stocare gunoi), imprejmuire teren și branșamente la utilități,, propus a fi amplasat in localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.CF 404937, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud.Timiș și la sediul titularului din Vișag, nr.43, jud.Timiș, in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30, vineri intre orele 8,00-14,00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: “Extindere rețea apă și canal cu stație de pompare apă menajeră” , intravilan localitatea Timișoara, judeţul Timiş, parcela cadastrală nr. 453734 Această investiţie este nouă, urmand a fi realizată din surse proprii de către S.C. NEW RPC 321 S.R.L Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul. 16 Decembrie 1989, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş, telefon 0256 491 848, fax 0256 491 798, e-mail dispecer@dab.rowater.ro, după data de 20.09.2022

Grigore Georgian, avand domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Str. Vrajitorului, nr. 8, titular al proiectului P.U.Z-,, construire ansamblu locuinte S+P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati’ in Judet Ilfov, Com. Berceni, NC 68958 si 68974, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului