Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

21 februarie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

“Retehnologizare CABINET MEDICAL DR. PASCALAU ANDREEA SRL”

 

CABINET MEDICAL DR. PASCALAU ANDREEA SRL, identificată prin CUI/CIF 37530529, număr de ordine în Registrul Comerţului J35/1679/2017, cu sediul în Dumbrăviţa, România, Str. BLD. PETRE ŢUŢEA nr. 20, judeţul Timiş, anunţă finalizarea derulării proiectului „Retehnologizare CABINET MEDICAL DR. PASCALAU ANDREEA SRL” cod SMIS 161776, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 08.08.2023.

Valoarea totală eligibila a proiectului a fost de 742.676,63 lei, din care suma finanţării primite prin Programul Operaţional Competitivitate este de 705.542,80 lei, echivalentă cu 95% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat:

Realizarea unei investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență a întreprinderii CABINET MEDICAL DR. PASCALAU ANDREEA SRL.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
Direcționarea a cel puțin 20% din valoarea proiectului în echipamente sau dotări în conformitate cu în conformitate cu prevederile Anexei I din Regulamentului delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei Europene din 4 iunie 2021.
Creșterea productivitătii muncii a personalului întreprinderii.

Durata de implementare a proiectului: 08.08.2023 – 31.12.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: CABINET MEDICAL DR. PASCALAU ANDREEA SRL
Nume, prenume: PASCALAU ANDREEA
Telefon: 0761609198
E-mail: pascalau_laurentiu@yahoo.com