Anunt proiect fonduri PNRR

28 februarie 2024

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

LICEUL TEORETIC ”IOAN SLAVICI”, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “DOTAREA LICEULUI TEORETIC “IOAN SLAVICI” CU UN LABORATOR INTELIGENT (”SMART LAB”), IN VEDEREA CRESTERII CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0369, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada 12.01.2024 – 31.01.2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 351.209,46 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general propus vizează dobândirea competențelor digitale avansate de către elevii din cadrul liceului, prin asigurarea accesului la tehnologie în cadrul unui laborator digital inteligent adaptat la specificul liceului, dotat cu echipamente dedicate.

Activitățile derulate în cadrul proiectului

• Achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:

LICEUL TEORETIC „IOAN SLAVICI”
Jud. Vrancea, Oraș Panciu, Bd. Independenței Nr. 2 Telefon: 0237/275.373
e-mail: secretariat.ltis@gmail.com Website: www.lispanciu.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/