Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

21 februarie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Dotare cu sisteme fotovoltaice pentru o scădere a consumului de energie la SC GEHO AQUAINDUSTRIES SRL”

 

SC GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL identificată prin CUI RO 27817120 număr de ordine în Registrul Comerţului J1/711/2010, cu sediul în Stremt, România, Str. principala nr. 178, , judetul Alba, cod postal 517745, România anunţă FINALIZAREA derulării proiectului „Dotare cu sisteme fotovoltaice pentru o scădere a consumului de energie la SC GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL”, cod SMIS 160605 cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management, în data de 29.08.2023.

• Valoarea totala a proiectului: 3.483.716,01 lei
• Valoare totala eligibila: 2.778.230,69 lei
• Valoare finanţarii nerambursabilă în sumă maximă de 1.805.849,95 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 1.534.972,46 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional : 270.877,49 lei
• Valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului : 972.380,74 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
Instalarea la locația de implementare a proiectului de investiții a unui SISTEM FOTOVOLTAIC ON GRID 260 KW IN SISTEM CARPORT SI ACCESORII NEELIGIBILE – PANOURI RADIANTE (10 buc)+STATIE DE INCARCARE (1 buc)+ CETRALA TERMICA ELECTRICA 26 kw (1buc), la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Obiective specifice:
ACHIZITIA DE SISTEME FOTOVOLTAICE CONFORM Obiectivului specific 11.1. Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor ceea ce duce la o scadere a consumului de energie cu 100%;
ACHIZITIA a panouri radiante CONFORM Obiectivului specific 11.1. Eficienþa energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor ceea ce duce la o scadere a consumului de combustibil cu peste 80% Reducerea emisiilor de CO2 in urma implementarii proiectului.

In urma realizari proiectului un procent de 100% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 va fi asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 100 % față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Achiziționarea statiei de incarcare pentru autovehicule electrice va duce la o scadere cu 80% a consumului de combustibil de asemnea achizitia panourilor radiante si a centralei termice va asigura necesarul de incalzire a halei reducandu-se dependenta de combustibili fosili.

Durata de implementare a proiectului: 27.02.2023- 31.12.2023

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei
regenerabile la nivelul întreprinderilor
Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: SC GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL
Nume, prenume: Larisa Maria Hikli
Telefon: 0767919573
E-mail /website: office@geho.ro