Anunt S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L., S.C. RECON-EX S.R.L. pentru emitere aviz de mediu

S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L., S.C. RECON-EX S.R.L., IONITA Constantin, IONITA Niculae, IONITA Anca Rodica, cu sediul in Bucuresti, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – PROIECT CU DESTINATIE MIXTA: HALE, DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII SI COMERT: INTRODUCERE IN INTRAVILAN SUPRAFETE” Judetul Ilfov, Comuna Glina, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 1/2 lot 1,2, Nr. cad. 57432, 56324, 56323, anunta publicul […]

Anunt Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA pentru obtinere acord de mediu

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL LOT 6. POD DN 58 B KM.24+972, LOC. BOCȘA, JUD. CARAȘ SEVERIN”, propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, jud. Caras-Severin. Informatiile privind proiectul […]

Anunt S.C. NEW RPC 321 S.R.L. pentru emitere aviz de Gospodărire a Apelor

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la […]

Anunt S.C. TAMPLARUL ION 2017 S.R.L. pentru obtinere autorizatie de mediu

ANUNT PUBLIC privind solicitarea Autorizatiei de Mediu. SC TAMPLARUL ION 2017 SRL, cu sediul in localitatea Sag, str.a-II-a nr.16, jud.Timis, titular al activitatii: “Fabricarea de Mobila NCA”. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, Sag, str.a-II-a, nr.16, jud.Timis, pentru urmatoarele activitati: Cod CAEN […]

Anunt Gorban Vasilica pentru obtinere acord de mediu

GORBAN VASILICA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Anexa la exploatația agricola in extravilan (adăpost animale și spațiu de stocare gunoi), imprejmuire teren și branșamente la utilități,, propus a fi amplasat in localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.CF 404937, jud.Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate […]

Anunt S.C. NEW RPC 321 S.R.L. pentru emitere aviz de Gospodărire a Apelor

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, titularul S.C. NEW RPC 321 S.R.L., cu sediul in Loc. Dumbrăvița, strada Rodiei, nr. 18, etaj 2, ap. 8, județul Timiș,Tel: 0744 392 501 intenţionez să solicit de la […]

Anunt Grigore Georgian pentru emitere aviz de mediu

Grigore Georgian, avand domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Str. Vrajitorului, nr. 8, titular al proiectului P.U.Z-,, construire ansamblu locuinte S+P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati’ in Judet Ilfov, Com. Berceni, NC 68958 si 68974, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru […]

  • 1
  • 2