S.C. TECHNOCON ENGINEERING S.R.L., S.C. RECON-EX S.R.L., IONITA Constantin, IONITA Niculae, IONITA Anca Rodica, cu sediul in Bucuresti, titularii proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. – PROIECT CU DESTINATIE MIXTA: HALE, DEPOZITARE, BIROURI, SERVICII SI COMERT: INTRODUCERE IN INTRAVILAN SUPRAFETE” Judetul Ilfov, Comuna Glina, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 1/2 lot 1,2, Nr. cad. 57432, 56324, 56323, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

Author: Anunţul Public