S.C. GELDA COM IMPEX 2002 SRL, , cu adresa in Oras Popesti Leordeni, strada Tractoristilor, nr.35, prin administrator Draghici George, si LUCA NICOLETA proprietari ai terenului situat in JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, STRADA MECANIZARII, T 25, P522/1/8 LOT 2 SI 3, SI P 522/1/9 LOT 1 SI 2, NR. CAD.116400,5235/3 , 5235/2 SI 116828 anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia “P.U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII -ZONA MIXTA-LOCUIRE, SERVCII, COMERT, DEPOZITARE, ACCESE/ALEI AUTO SI PIETONALE, AMANAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI,” Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 07.09.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Author: Anunţul Public