10 ianuarie 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. PROD COM CLAS S.R.L.

 

S.C. PROD COM CLAS S.R.L. cu sediul în Municipiul Constanta derulează, începând cu data de 08.12.2020 proiectul cu tilulul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. PROD COM CLAS S.R.L.”, RUE 12099, cofinanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-12099 din 30.07.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta.

Valoarea proiectului este de 599323,74 (valoarea totala) din care: 521151,6 lei grant si 78172,14 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in jud. Constanta.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

S.C. PROD COM CLAS S.R.L.

CUI: 2363428, Nr. Reg. J13/7443/2004

Str. Badea Cartan, nr. 24, Loc. Constanta, jud. Constanta

 

Persoană de contact:

CARAGHIORGHE MIHAIL

www.hotel-clas.ro

0722 450 566