07 ianuarie 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. PELLA-THEO S.R.L.

 

S.C. PELLA-THEO S.R.L. cu sediul în Municipiul Tulcea derulează, începând cu data de 08.12.2020 proiectul cu tilulul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. PELLA-THEO S.R.L.”, RUE 13190, cofinanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-13190 din 31.07.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta.

Valoarea proiectului este de 89245,98 (valoarea totala) din care: 77605,2 lei grant si 11640,78 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in loc. Tulcea, str. Babadag, nr. 3 bl. A5, parter.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

S.C. PELLA-THEO S.R.L.

CUI: 5701582, Nr. Reg. J36/301/1994

Str. Iuliu Maniu, nr. 4A, Loc. Tulcea, jud. Tulcea

 

Persoană de contact:

FUDULEA ECATERINA

ecaterinafudulea@yahoo.com

0720 300 810