Anunt proiect fonduri PNRR

06 iunie 2024

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

PRESSBURG HABITAT SRL cu sediul în București, Sector 3, Drumul Gura Putnei, nr. 45H, Camera 2, Etaj 1, Apartament 5, România derulează, începând cu data de 29.12.2023 proiectul „Centrală Electrică Fotovoltaică Răscăeți”, contract nr. 146 / 29.12.2023 Proiect finanțat din PNRR „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeana – Următoarea Generație UE”.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu MINISTERUL ENERGIEI în calitate de Coordonator de Reforme si/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C6. Energie și va avea un impact pozitiv le nivelul regiunii de implementare.

Data începere proiect: 29.12.2023

Data finalizare proiect: 24 de luni dar nu mai târziu de 31.12.2024

Valoarea totala a proiectului este de 344.425.209,83 lei

Finanțarea nerambursabilă a proiectului este de 50.254.425,00 lei

Adresa de implementare: Partea sud-vestica a teritoriului UAT Răscăeți, la limita hotarului cu comuna Slobozia, județul Arges. Terenurile sunt identificate prin numerele cadastrale 70092, 70300, 70301.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă acoperirea unei ponderi din consumul anual de energie electrică luată din SEN cu energie electrică produsă din surse regenerabile solare, prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu instalații de stocare integrate.

Obiective specifice ale proiectului
– Reducerea cantității de energie electrică achiziționată din SEN pentru asigurarea desfășurării procesului tehnologic;
– Reducerea impactului asupra mediului, cuantificat prin amprenta de CO2 echivalent;
– Creșterea numărului și puterii instalate a instalațiilor de producere de energie electrică Verde;
– Asigurarea unei dezvoltări durabile a core-bussiness-ului PRESSBURG HABITAT SRL prin reducerea cheltuielilor anuale cu energia.

Rezultate așteptate
– Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară de 67,5 MW;
– Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră de 75.732 echivalent tone de CO2;
– Producție brută obținută de energie primară din surse regenerabile de 10.542 Mii tep/an;
– Producție totală de energie electrică din surse regenerabile 122.604 MWh.

Silviu Dumitrescu
Telefon: 0721 486 629
Website:
E-mail: dumitrescu@kraftfeld.energy

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/