Anunt proiect fonduri PNRR

28 iunie 2024

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Numele beneficiarului: COMPPIL MUREȘ S.A.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Energiei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 6 – Energie, titlu apel: Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.

Numele proiectului de investiție: „REALIZAREA UNEI CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA DE CĂTRE SC COMPPIL MURES SA IN MUN. TG. MUREȘ, JUD. MUREȘ”

Contract de finanțare: Nr. 304/12.04.2024
Cod proiect: 299 din 21.06.2022

Durata proiectului: 9 luni
Data de începere: 12.04.2024
Data finalizării: 31.12.2024

Obiectivele generale urmărite: majorarea producției de energie din surse regenerabile solare a României, prin instalarea unei noi capacități de 0,750 MW, în Localitatea Tg. Mures, județul Mureș.

Obiectivele specfice urmărite:

• Reducerea dependentei de resurse de energie primara importate, fosile, si diversificarea surselor de energie la nivel national si regional;
• Creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile si generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzatoare a poluarii – reducerea emisiilor cu efecte de sera si astfel combaterea schimbarilor climatice;
• Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară;
• Cresterea ocuparii fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca;
• Cresterea implicarii firmelor locale si a fortei de munca locale in constructia si implementarea proiectului – crearea a mai mult de 10 noi locuri de munca echivalent norma intreaga pe perioada de implementare;
• Capacitatea operaționala nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile de 0,750 MW, este formată din 1416 buc. panouri fotovoltaice de 540 W din siliciu cristalin in sistem fix. (0,764 MWp).

Valoare totală proiect, cu TVA: 3.595.470,87 lei
Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 1.140.420,00 lei

Date de contact:
Persoană de contact: Călin-George HUSTI
Telefon: 0733.671.083
Email: office@ professionalrecycle.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/