Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

17 august 2023

 

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

„REABILITARE TERMICA HOTEL TERRA”

 

MEDGAZ SRL, identificată prin CIF 12752490, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/1172/2008, cu sediul în loc. Peştera, str. Soarelui nr. 2, judeţul Constanţa, România, cod poştal 907240, in calitate de beneficiar, anunţă începerea derulării proiectului „REABILITARE TERMICA HOTEL TERRA”, cod SMIS 2014+: 159689, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea eficientei energetice a unitatii de cazare Hotel Terra si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului anual de energie si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, in conformitate cu cerintele nationale si ale U.E si cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, eficiente economic.

Rezultatele așteptate in urma implementarii proiectului constau în:
1. Reducerea consumului de energie cu 15,4571 tep in primul an calendaristic dupa realizarea proiectului, respectiv cu 33,4785% fata de anul de referinta 2021;
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efera de seră cu 36,5747 tone CO2 in primul an calendaristic dupa realizarea proiectului, respectiv cu 30,0889% fata de anul de referinta 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 4.373.542,51 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune
este de 1.592.300,33 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national
este de 280.994,17 lei.

Durata de implementare a proiectului:
Perioada de implementare a proiectului este de la 26.01.2023 pana la 30.11.2023.

Codul SMIS 2014+ al proiectului: 159689

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu la nivelul întreprinderilor

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: MEDGAZ SRL
Persoana de contact: Misu Stere
E-mail: medgaz2000@yahoo.com
Telefon: 0748 220 798
Adresa: Loc. Peştera, str. Soarelui nr. 2, judeţul Constanţa, România, cod poştal 907240