Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

18 august 2023

 

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

„CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ”

 

EXCLUSIV AUTO ENB SRL, identificată prin CIF 22482180, număr de ordine în Registrul Comerţului J13/3294/2007, cu sediul în Municipiul Constanta, Str. Intrarea Mangaliei, nr. 78 A, camera 4, etaj 1, județul Constanța, in calitate de beneficiar, anunţă începerea derulării proiectului „Centrala Electrica Fotovoltaica”, cod SMIS 2014+: 160157, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă producţia de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Exclusiv Auto ENB SRL și scăderea emisiilor GES. Scopul principal al investiţiei este de a produce energie electrică prin surse regenerabile, panouri fotovoltaice, pentru asigurarea autoconsumului de energie electrică în cadrul perimetrului analizat.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Realizarea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară (amplasare panouri fotovoltaice) la punctul de lucru situat în Municipiul Constanţa, Str. INTRAREA MANGALIEI, Nr. 78A, Etaj P, Județ Constanţa, cu o putere instalată de 140,2500 KWp/0,14025 MWp în anul calendaristic ulterior finalizării proiectului. Noua capacitate de producţie de energie electrică din energia solară nu va fi prevăzută cu instalaţie de stocare.
2. Reducerea emisiilor GES cu 52,7510 tCO2 in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului ca urmare a înlocuirii producţiei de energie care nu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile.
3. Obţinerea unei producţii brute de energie (primară) din surse regenerabile (solar) de 159,8514 MWh/an, in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului.
4. Obţinerea unei producţii totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată (5 ani) de 781,3182 MWh. Reducerea emisiilor GES va fi de 257,8350 tCO2 iar reducerea consumului de energie primara va fi de 67,1934 Tep pe întreaga perioadă analizată.

Rezultatele așteptate in urma implementarii proiectului constau în:
1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile – 0,14025 MW.
2. Reducerea emisiilor GES cu 52,7510 tCO2 in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului ca urmare a înlocuirii producţiei de energie care nu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile.
3. Obţinerea unei producţii brute de energie (primară) din surse regenerabile (solar) de 159,8514 MWh/an, in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului.
4. Obţinerea unei producţii totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată (5 ani) de 781,3182 MWh. Reducerea emisiilor GES va fi de 257,8350 tCO2 iar reducerea consumului de energie primara va fi de 67,1934 Tep pe întreaga perioadă analizată.

Valoarea totală a proiectului este de 967.618,14 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune
este de 348.031,35 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national
este de 61.417,30 lei.

Durata de implementare a proiectului:
Perioada de implementare a proiectului este de la 14.02.2023 pana la 30.11.2023.

Codul SMIS 2014+ al proiectului: 160157

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu al întreprinderilor

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: EXCLUSIV AUTO ENB SRL
Persoana de contact: Florea Marian
E-mail / website: cristian.iosif@exclusivauto.ro / www.exclusivauto.ro
Telefon: 0729 400 775
Adresa: Municipiul Constanta, Str. Intrarea Mangaliei, nr. 78 A, camera 4, etaj 1, județul Constanța