ANUNȚ DE PRESĂ LA FINALIZAREA PROIECTULUI

Pitești, 17.01.2024

 

Construire hotel „SIERRA”, cod SMIS 117071

 

CONSTRUMAT & VOS SRL, cu sediul social în Municipiul Pitești, România, Str. Dîrzul nr. 11B, județul Argeș, cod poștal 110268, ONRC: J3/1395/2003, CUI: 15838294, a finalizat proiectul Construire hotel „SIERRA”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4151 / 08.04.2019.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului este de 7.699.761,32 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.515.830,80 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.838.458,18 lei.
Proiectul s-a implementat în Municipiul Pitești, str. Turcești, FN, T23, P352, județ Argeș, număr cadastral 97855, înscris în cartea funciară nr. 97855 a localității Pitești. Perioada de implementare a proiectului este 57 luni, respectiv între data 21.07.2017 și data 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea competitivității economice a societății CONSTRUMAT & VOS SRL prin diversificarea activității și creșterea productivității muncii în cadrul societății, într-un sector competitiv, identificat și în Strategia Națională de Competitivitate, cu implicații directe în dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri la nivel local.
Scopul proiectului: „Construire hotel Sierra” clădire cu funcțiunea cazare și activități conexe (restaurant, activități sportive de interior, sala de conferințe) în str. Turcești, nr. FN, tarlaua 23, parcela 352, număr cadastral 97855, localitatea Pitești, Județul Argeș
Rezultatele proiectului:
1. Înființarea unei unități hoteliere clasificata la 4 stele.
2. Crearea a 8 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată.
3. Realizarea publicității proiectului și a activității cu respectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului.
Impactul investiției: Crearea în regiune a 8 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, asigurarea protecției mediului prin dotarea cu echipamente eficiente energetic.
Detalii suplimentare puteți obține de la: Roșulescu Andrei Traian, Funcție: Manager de proiect, Tel. 0740957467, e-mail: andrei_rosulescu@yahoo.com

SC CONSTRUMAT & VOS SRL
Municipiul Pitești, România, Str. Dîrzul nr. 11B, , județul Argeș
Tel. 0740957467, e-mail: andrei_rosulescu@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia |www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României