Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

17 ianuarie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN UNITATEA DE CAZARE”

 

POIENIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ, identificată prin CIF 1168348, număr de ordine în Registrul Comerţului C10/11/2005, cu sediul în localitatea Rîmnicu Sărat, str. Stadionului nr. 10, judeţul Buzău, România, cod poştal 125300, in calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN UNITATEA DE CAZARE”, cod SMIS 2014+: 159739, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului consta in creșterea eficientei energetice a unitatii de cazare Poienita 2006 si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului anual de energie si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, in conformitate cu cerintele nationale si ale U.E si cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, eficiente economic.

Rezultatele așteptate in urma implementarii proiectului:
1. Reducerea consumului de energie cu 42,5611 tep in primul an calendaristic dupa realizarea proiectului, respectiv cu 60,1256 % fata de anul de referinta 2021;
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efera de seră cu 107,2330 tone CO2 in primul an calendaristic dupa realizarea proiectului, respectiv cu 52,9733% fata de anul de referinta 2021.

Valoarea totală a proiectului este de 4.221.145,51 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune
este de 1.766.212,61 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national
este de 311.684,58 lei.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu la nivelul IMM-urilor si intreprinderilor mari

 

Denumire beneficiar:POIENIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ
Persoana de contact: Titel Nechifor
E-mail /website: hanpoienita@yahoo.com
Telefon: 0238563675