Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

12 august 2022

 

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului

“Microgrant în domeniul agroalimentar acordat beneficiarului OLARU M IONUT-ALEXANDRU P.F.A.”

 

OLARU M IONUT-ALEXANDRU P.F.A., cu sediul în localitatea Gângiova, nr. 319, jud. Dolj, identificată prin CUI/CIF 38582267, număr de ordine în Registrul Comerţului F16/1261/2017, anunţă începerea derulării proiectul „Microgrant în domeniul agroalimentar acordat beneficiarului OLARU M IONUT-ALEXANDRU P.F.A.”, proiect cu nr. RUE M1-AGRI-2380 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 1 – ”Microgranturi în domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centru Judeţean Dolj, respectiv 28.06.2022.

Valoarea proiectului este de 24.739,00 lei.
Locaţia de implementare este situată în localitatea Gângiova, nr. 319, jud. Dolj.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de microgrant a ajutorului de stat accesat în cadrul Apelului de proiecte nr. 1 – Măsura 1 – ”Microgranturi în domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în parteneriat cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA Centrul Judetean Dolj, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Principalul rezultat al proiectului îl reprezintă menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni de la data încasării ajutorului de stat.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

OLARU IONUT ALEXANDRU
olaruionutalexandrupfa@gmail.com
0763 346 660