11 august 2022

 

ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA DERULĂRII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI KATAN CONSULTING S.R.L.

 

KATAN CONSULTING S.R.L., cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, Str. Brăila, nr. 2-4, jud. Mureş, înregistrată sub nr. J26/781/2007 la oficiul Registrul Comerţului, CUI/CIF 21620340, reprezentată legal prin IONIŢĂ CĂTĂLIN, anunţă finalizarea proiectului cu titlul “M2”, proiect nr. RUE 20619, înscris în cadrul Măsurii “Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri / AIMMAIPE Tg. Mureș, respectiv 16.03.2022 – 09.08.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii KATAN CONSULTING S.R.L., în vederea diminuării efectelor economice generate de criza sanitară în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea (dacă va fi cazul, suplimentarea) numărului locurilor de muncă, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totala) din care: 725.925 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

 

Persoană de contact:

IONIŢĂ CĂTĂLIN

katanconsulting@yahoo.com

0733 984 623