Comuna Barcani anunţă publicul interesat decizia Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna

Anunţ public privind decizia finală a etapei de încadrare. Comuna Barcani, cu sediul în Comuna Barcani, Str. Principală, Nr. 266, județul Covasna, anunţă publicul interesat că s-a luat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Decizia finală a etapei de încadrare, privind “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Barcani, U.P. IV BARCANI“ […]

CONFORT S.A. anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL

Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la […]

Informare Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A., titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta”, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, anunta publicul interesat urmatoarele: Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente […]

SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, […]

SC Trademed Sciro SRL anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic

SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil […]

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare a CONSILIULUI JUDETEAN BRASOV

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare “CONSILIUL JUDETEAN BRASOV anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul “REABILITARE DJ106B VULCAN (DJ112A)- HOLBAV – PALTIN (DJ 106 A) KM 0+000 – 6+505 (inclusiv organizarea de santier si relocare/deviere retele)” amplasat in jud. Brasov, com. Vulcan, Holbav, DJ 106 B km 0+000-6+505. […]

Anunț public privind decizia etapei de încadrare a proiectului „CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE PARTER”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. RAICIU SORIN, titular al proiectului „CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE PARTER”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare. NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediuui Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului […]

STAVARACHE GHEORGHITA TIBERIU, titular al proiectului HALA DEPOZITARE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM ILFOV

Anunț public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) STAVARACHE GHEORGHITA TIBERIU , titular al proiectului HALA DEPOZITARE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM ILFOV, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEPOZITARE, propus a fi amplasat in Strada Padurii , Oras Chitila , […]

S.C. TIME SHOW S.R.L. anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

S.C. TIME SHOW S.R.L. avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Voluntari, str. Scolii, nr. 2A,, titular al planului/ programului ” PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT” judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 71, Parcela 252,252/28, nr. cad.59255, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special […]