Grigore Georgian, avand domiciliul in Judetul Ilfov, Comuna Berceni, Str. Vrajitorului, nr. 8, titular al proiectului P.U.Z-,, construire ansamblu locuinte S+P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati’ in Judet Ilfov, Com. Berceni, NC 68958 si 68974, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

Author: Anunţul Public