Bondoc Nicolae – Victoras, cu adresa in Oras Bucuresti, Sector 4, Sos. Oltenitei, nr.59, bl. G3, sc. 1, et. 7, ap. 59 , titular al planului/programului ” P. .U.Z. – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI ” “.Pentru terenul situat in “, JUDET ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/3, P54, NR. CAD. 111638 , anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului

Author: Anunţul Public