NEGRI CONSTANTIN, titular al planului P.U.Z.-,,Introducere in intravilan ansamblu de locuinte, comert- servicii, amenajare circulatii si utilitati’, in localitatea Corbeanca, T5, P16/1, NC. 102303, 102304, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului

Author: Anunţul Public