Anunt. Societatea ALPIN 2003 S.R.L., cu sediul in Municipiul Brasov, Localitatea Poiana Brasov, Str. Poiana Doamnei nr. 9, Hotelul Alpin, Judetul Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile: Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – cod CAEN 5510; Restaurante – cod CAEN 5610; desfasurate in Municipiul Brasov, Localitatea Poiana Brasov, Str. Poiana Doamnei nr. 7, Judetul Brasov. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, pe toata perioada de derulare a procedurii de autorizare

Author: Anunţul Public