Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demontare conducta de gaz Hurezani – Vladimir cu nr. SAP nr. 70015810_0, tronson Hurezani, in lungime totala de 3417 m” propus a fi amplasat in comunele Hurezani si Licurici, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Author: Anunţul Public