Truta Laurentiu Ioan, titular al proiectului “CONSTRUIRE CASA DE VACANTA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediulu, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in comuna Almasu Mare, sat Cheile Cibului nr. 13A, judetul Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, mun. Alba Iulia, in zilele de luni- vineri, intre orele 8.00- 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Author: Anunţul Public