Șerban Silviu Nicolae cu domiciliul in comuna Fulga, sat Fulga de SuS, nr. 159, județul Prahova, Beneficiar al Planului P.U.Z Construire Imobil de Locuințe P+2 Parcare Auto, Alei Pietonale și Auto. Amplasat str Fortunei nr 6 Mun Ploiești. Nr Cad 141532 Anuța publicul interesat de obținerea avizului de mediu declanșarea etapei de incadrare. Ultima versiune a planului poate fi consultata la Agenției Protecția Mediului din județul Prahova municipiului Ploiești Str Gheorghe Grigore Cantacuzino nr 306 Ploiesti 100507 Observații/comentarii și sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova (tel 0244544134) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunțului

Author: Anunţul Public