IACOBESCU ADRIAN, DEHELEAN ALEXANDRU OCTAVIAN titulari ai proiectului “Extindere rețea apă și canal”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Timiş, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere rețea apă și canal”, propus a fi amplasat in Timișoara, str. Parc Industrial Torontal, CF nr. 453978, nr. cad. 453978, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiş din municipiul Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

Author: Anunţul Public