Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) Tamplarul Ion 2017 SRL, titular al proiectului “Start Up Nation Fabrica de Mobila cod CAEN 3109”, propus a fi amplasat in localitatea Șag, nr. CF 405561, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus amintit. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ – Sectiunea Acorduri de Mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Author: Anunţul Public