CIUGULEA MARIAN, cu domiciliul in Comuna Vanatori, Judet Vrancea; beneficiar alaturi de NECULAI CIPRIAN VIOREL, NECULAI ECATERINA DANIELA, al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/29; cu Nr. Cad: 68048, 68049; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţul Public