COMUNA ARDUSAT titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ardusat, judetul Maramures, organizat in U.P. I Comuna Ardusat, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Maramures in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Maramures, Strada Iza, nr 1A , cod 430073, Baia Mare, judetul Maramures, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Maramures, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului

Author: Anunţul Public