ANUNT PUBLIC privind emiterea autorizatiei integrate de mediu Societatea CET GOVORA S.A. cu sediul in localitatea Rm. Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de emitere a autorizatie integrate de mediu pentru Instalatia de Ardere nr.2(cazan nr.5+cazan nr.6), capacitate2x293MWt, pentru activitatea ce se desfasurata in localitatea Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr.1. Activitatea se incadreaza in Anexa nr.1 a Legii 278/2013, privind emisiile industriale, punctul 1.1.” Arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala mai mare sau egala cu 50MW”. Informațiile privind impactulpotential asupra mediului al activitatiipentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu , se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, str.Remus Bellu nr.6, Ramnicu Valcea , Judetul Valcea, zilnic deluni pana joi, intre orele 800-1630 si vineri in intervalul orar : 800-1400. Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Str.Remus Bellu nr.6 sau prin e-mail la office@apmvl.anpm.roin termen de 30 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Valcea : www.apmvl.ro

Author: Anunţul Public