SUTA MARIA, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/25, Nr. Cad. 61450; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţul Public