Publică anunț în maxim 2 ore

în format text, pentru

minim 48 de luni

3
ore (termen max. de publicare)
48
de luni (durată min. publicare)
159
lei/anunţ de mediu
319
lei/comunicat fonduri EU
519
lei/pachet 2 comunicate fonduri EU
289
lei/set (machete grafice identitate vizuală)
Publicaţii

Accesează modele de anunţuri publicate

Furnizare machete grafice – identitate vizuală proiect

afiș format A3/A2, panou temporar/placa permanenta,
etichete inventariere mijloace fixe

în format PDF

Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu Q-SOLAR PANELS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CENTRALA FOTOVOLTAICA SI RACORDARE LA RETEA CU PUTERE INSTALATA DE 999.9 KWP, AMPLASATA PE SOL CU IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in strada Negreanca, nr 1 Bis, sat Dalga, comuna Dor-Marunt, judetul Calarasi, N.C. 28674. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru protectia Mediului Calarasi cu sediul in Soseaua Chiciului, nr 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul Q-SOLAR PANELS S.R.L, avand sediul in strada Buzesti, nr 71, birou 706, et 7, sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu care va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de catre S.C. Oil Depol Service S.R.L. Constanta- punct de lucru Poarta Alba, fost Complex porcine Nazarcea, jud. Constanta, in scopul desfasurarii activitatilor prevazute in Anexa 1 la Legea 278/2013, in categoria: “5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicand desfasurarea uneia din activitati: a) tratare biologica; 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1., 5.2., 5.4., 5.6., cu o capacitate totala de peste 50 de tone”. Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta. Informatiile privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul APM Constanta sau electronic la adresa de e-mail a APM- office@apmct.anpm.ro, pana la data de 16.10.2023.

BORDIANU CORNELIU, avand domiciliul in Str. INDEPENDENTEI nr.116, localitatea SEMLAC, titular al planului/ programului PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE, localitatea ARAD, Str. NOUA, CF 363419, CF 363420, CF 363423, CF 363424, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Cam.1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in jud. Ilfov, com. Vidra, T22, P316, cu nr.cad. 61841, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

OVIDIU PV REGENERABILE SRL, cu sediul în București, sectorul 3, str. Biruinței, nr.24, birou A56, et. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU”, amplasat în orașul OVIDIU, parcelele NP 237/2 lot 1 și NP 257, județul CONSTANȚA. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din mun. Constanța, str. Unirii, nr. 23, la sediul titularului, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

SC Vile Sabareni SRL cu sediul in str Valea Danului 42 et2 ap 45 Bucuresti 6 anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru proiectul PUZ Lotizare pentru locuinte individuale situat in judetul Giurgiu com Sabareni NC/CF 36623 si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 25.10.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B