Publică anunț în maxim 3 ore

în format text, pentru

minim 48 de luni

3
ore (termen max. de publicare)
48
de luni (durată min. publicare)
169
lei/anunţ de mediu
259
lei/comunicat fonduri EU
419
lei/pachet 2 comunicate fonduri EU
65
lei/set (machete grafice identitate vizuală)
Publicaţii

Accesează modele de anunţuri publicate

Furnizare machete grafice – identitate vizuală proiect

afiș format A3 și etichete inventariere mijloace fixe

în format PDF

Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM


INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL SC PRIME SHEPHERD SRL, C.U.I. 41058433, Str. Franceza, nr. 6, etaj 2, Ap.5, Sector 3 Bucuresti, Nr. Telefon 0751166168, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ELECTROZI BATERII LI-ION, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI”, amplasate in Oras Fundulea, Tarla 60, Parcela 2, Jud Calarasi Nr. CF 22516. Aceasta investitiei este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantului de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Str. Franceza, Nr. 6, etaj 2, Ap5, Sector 3, Bucuresti, nr. telefon 0751.166.168, dupa data de 21.07.2023.

Anunt public: TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L., titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in jud. Constanta, com. Valu lui Traian, parcela A 301/1-4 301l2, lot 1, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 12.07.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 02411546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC PIATRA ADICRIS SRL avand sediul in Str DORNA CANDRENILO, localitatea DORNA CANDRENILOR, JUD. SUCEAVA, titular al planului/ programului HALA TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI; localitatea DORNA CANDRENILOR, Str. SECU , nr. FN, JUD. SUCEAVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare santier”, in Judet Ilfov, Com. Balotesti, str. Unitatii, tarlaua 84, parcela 299/9; 299/10, NC 64917; 64916, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

AEROCLUBUL ROMANIEI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, “REABILITARE HANGARE+ ANEXE SI MODERNIZARE PISTA AERODROM IANCA, JUDETUL BRAILA”, propus a fi amplasat in jud. Braila, orasul Ianca, str. Aviatorilor, Cazarma 906, Incinta 5, Lot 1-Lot 7: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro, Sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

SC TIMCON SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/09.09.2019”, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Timisoara, str. Demetriade, nr. 1/3, sc. B, ap. 2, jud.Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.