09 august 2021

 

ANUNT PRIVIND INCEPEREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. VENTURA S.R.L.

 

S.C. VENTURA S.R.L. anunta lansarea proiectului cu titlul ”Grant pentru capital de lucru pentru S.C. VENTURA S.R.L.”, proiect nr. RUE 14455, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-14455 din 27.07.2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploiesti.

Locatia de implementare este situata in Mun. Calarasi, Str. Bucuresti, Nr. 30, Jud. Calarasi.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea realuarii activitatii societatii S.C. VENTURA S.R.L., prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 11130,85 lei (valoarea totala) din care: 9679,00 lei grant si 1451,85 lei cofinanțare.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

S.C. VENTURA S.R.L.

CUI: 4293442, Nr. Reg. J51/498/1993

Str. Bucuresti, Nr. 30, Mun. Calarasi, Jud. Calarasi

 

 

Persoană de contact:

MUNTEANU RAZVAN SERGIU

munteanurazvansergiu.2013@gmail.com

0722 601 788