25 martie 2022

 

ANUNT PRIVIND INCEPEREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI PRINCIPAL IOAN BEBI SRL

 

PRINCIPAL IOAN BEBI SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect nr. RUE 18360, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE Iași, respectiv 16.03.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea reluarii activitatii societatii PRINCIPAL IOAN BEBI SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 63808,0950 lei (valoarea totala) din care: 55485,3 lei grant si 8322,7950 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

PRINCIPAL IOAN BEBI SRL

CUI: RO37362085, Nr. Reg. J37/240/2017

Str. Petru Rareş, Nr. 16, Loc. Bârlad, Jud. Vaslui

 

 

 

Persoană de contact:

LAPUSNEANU EDITH-CARMEN

arcadia1995@yahoo.com

0720 961 776