12 aprilie 2022

 

ANUNT PRIVIND ÎNCHEIEREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI STABIL INTERCOM SRL

 

STABIL INTERCOM SRL anunta încheierea proiectului cu titlul ”GRANT CAPITAL DE LUCRU axa prioritara 3 –sprijinirea IMM ca reactie la pandemia COVID 19”, proiect nr. RUE M2-15466/10.08.2021, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat începând cu data semnări contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 10.08.2021, până la data de 12.04.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea reluarii activitatii societatii STABIL INTERCOM SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 358348,98 lei (valoarea totala) din care: 311605,2 lei grant si 46740,78 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

STABIL INTERCOM SRL

CUI: 5125692, Nr. Reg. J40/470/1994

Intr. Av. Teodor Iliescu, Nr. 17, Ap. 1, Sect. 1, Bucuresti

 

 

Persoană de contact:

PRIOTEASA ADRIAN

adrianprioteasa@stabilintercom.ro

0722 360 998