Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

31 martie 2022

 

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. MURAD BRAND S.R.L.”

 

S.C. MURAD BRAND S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Ing. Dumitru Zossima, nr. 86, identificată prin CUI/CIF 32468299, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/14066/2013, anunţă începerea derulării proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU MURAD BRAND SRL”, proiect cu nr. RUE 20967, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2 – 20967 din 14.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucuresti.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totala) din care: 725.925 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în Bucuresti, Str. Panait Istrati, nr. 101, Sector 1.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

GRIGORE LAVINIA
murad.hesser@gmail.com
0744.653.909