Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

16 august 2022

 

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. SERBANICA S.R.L.”

 

S.C. SERBANICA S.R.L., cu sediul în Sat Vităneşti (Com. Sârbii-Măgura), Jud. Olt, identificată prin CUI/CIF 4621604, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/1005/1993, anunţă începerea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului S.C. SERBANICA S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-911 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE Craiova, respectiv 27.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 178.919,76 lei, din care:155.582,4 lei grant şi 23.337,36 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în Sat Vităneşti (Com. Sârbii-Măgura), Jud. Olt.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pentru o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

ŞERBĂNICĂ NICOLAE
scserbanicasrl@gmail.com
0762 281 040