Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

29 noiembrie 2022

 

Anunț de presă privind începerea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI AGRICOLA BEESARSEN S.R.L.”

 

 

AGRICOLA BEESARSEN S.R.L., cu sediul în Sat Dochia, Com. Dochia, Judeţ Neamț, identificată prin CUI/CIF RO 6684234, număr de ordine în Registrul Comerţului J27/2291/1994, anunţă începerea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului AGRICOLA BEESARSEN S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-36 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Iași, respectiv 18.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 682.810,20 lei, din care: 593.748 lei grant şi 89.062,20 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată în Sat Dochia, Com. Dochia, Judeţ Neamț.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

Neculai Arsenoaia
agricola_beesarsen@yahoo.com
0233 626 538