18 martie 2022

 

ANUNT PRIVIND INCEPEREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI ACVILA VENTILATION SYSTEMS SRL

 

ACVILA VENTILATION SYSTEMS S.R.L. cu sediul în localitatea Caldararu, str. Oxigenului, nr. 1B, jud. Ilfov, derulează, începând cu data de 18.03.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU ACVILA VENTILATION SYSTEMS S.R.L.”, RUE 19248, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-19248 din 09.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucuresti.

Valoarea proiectului este de 834813,75 lei (valoarea totala) din care: 725925 lei grant si 108888,75 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in localitatea Caldararu, str. Oxigenului, nr. 1B, jud. Ilfov.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

ACVILA VENTILATION SYSTEMS SRL

CUI: RO18532400, Nr. Reg. J23/1336/2016

Str. Oxigenului, Nr. 1B, Loc. Caldararu, Jud. Ilfov 

Persoană de contact:

BELC CARMEN DANA

www.acvilavent.ro

carmen.belc@acvilavent.ro

0741.232.300 / 0723.651.617