Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

22 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A.”

 

S.C. UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A., cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Aradului, Nr. 48, jud. Timiș, înregistrată sub nr. J35/1866/1991 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF: RO1834500, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C.UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A.”, proiect cu nr. RUE 21741, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2–21741 din 22.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timișoara.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data de 22.03.2022, până la data de 22.09.2022.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 lei (valoarea totala) din care: 725.925 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată Municipiul Timișoara.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

DAN MARICI
contabilitate@utt-sa.ro
0722 302 208