22 august 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI TRAVEL MANIA S.R.L.

 

TRAVEL MANIA S.R.L., cu sediul în Bistrita, Bulevardul Republicii, nr. 12, anunta finalizarea proiectului cu titlul “GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TRAVEL MANIA S.R.L.”, RUE 19252, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare nr. M2 – 19252 din 17.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Cluj-Napoca.

Valoarea proiectului este de 70.368,27 lei (valoarea totala) din care: 61.189,80 lei grant si 9.178,47 lei cofinanțare.

Locatia de implementare este situata in Bistrita, Bulevardul Republicii, nr. 12.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

 

Persoană de contact:

SOREAN ONORIA

www.maniatravel.ro, office@maniatravel.ro

0724 149 200