Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

20 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. PRIME HOSTESS S.R.L.”

 

S.C. PRIME HOSTESS S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, Nr. 39 provizoriu, Sc. 2, Ap. 53, înregistrată sub nr. J12/3120/2016 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF: RO36439024, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU S.C. PRIME HOSTESS S.R.L.”, proiect cu nr. RUE 19133, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2–19133 din 23.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Cluj-Napoca.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data de 23.03.2022, până la data de 19.09.2022.

Valoarea proiectului este de 311.911,57 lei (valoarea totala) din care: 271.227,45 lei grant si 40.684,12 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată în Municipiul Cluj-Napoca.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

MUREȘAN MIHAELA
0740 769 467
mihaela@primehostess.ro
www.primehostess.ro

Prime Hostess

Prime Hostess