Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

02 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU LINCOLN TRADE S.R.L.”

 

LINCOLN TRADE S.R.L., cu sediul în localitatea Oradea, str. Abraham Lincoln, nr. 12, judetul Bihor, telefon 0748112081, înregistrată sub nr. J05/2095/2012 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO31002516, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU LINCOLN TRADE S.R.L.”, proiect cu nr. RUE 21604, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2 – 21604 din 16.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Cluj-Napoca.

Valoarea proiectului este de 796.778,19 lei (valoarea totala) din care: 692.850,6 lei grant si 103.927,59 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în localitatea Oradea, str. Abraham Lincoln, nr. 12, judetul Bihor.

Obiectivul proiectului îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

SZILAGYI RAMONA LEONTINA
ramona@depozituldetricouri.ro
0748 112 081