Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

25 august 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU GRUP EUROPAN PROD S.R.L.”

 

GRUP EUROPAN PROD S.R.L., cu sediul în Municipiul Hunedoara, Str. Vânătorului, nr. 9, judeţul Hunedoara, anunţă finalizarea derulării proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU GRUP EUROPAN PROD S.R.L.”, proiect cu nr. RUE 17825, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2 – 17825 din 17.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timișoara.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data de 17.03.2022 până la data de 24.08.2022.

Valoarea proiectului este de 274.933,4325 lei (valoarea totala) din care: 239.072,55 lei grant si 35.860,8825 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în Municipiul Hunedoara, Str. Romanilor, nr. 42, judeţul Hunedoara.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

ILCA OCTAVIAN
tavi_viva@yahoo.com
0766 525 877