Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

12 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU GANESHA VICTORIEI S.R.L.”

 

GANESHA VICTORIEI S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 16-18-20, înregistrată sub nr. J40/14613/2018 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 39986140, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU GANESHA VICTORIEI S.R.L.”, proiect cu nr. RUE 18254, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2 – 18254 din 22.10.2020 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Bucureşti.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE București.

Valoarea proiectului este de 290.941,0875 lei (valoarea totala) din care: 252.992,25 lei grant si 37.948,8375 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată în Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 16-18-20.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

RABABAH KRISTINA
ganeshacaffevictoriei@gmail.com
0766 629 208